Kontakt

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22-58-92-218      e-mail: bibl@nencki.gov.pl

Krótko o rcin

RCIN to ogólnodostępne, ponadregionalne i multidyscyplinarne Repozytorium Cyfrowe, w którym zgromadzono zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz materiały stanowiące polskie piśmiennicze dziedzictwo kulturowe. Pochodzą one  ze zbiorów 16  polskich instytutów naukowych oraz ich […]

Publikacje pracowników Instytutu

W tym miejscu znajdą Państwo spisy publikacji pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN za lata 2006-2016.

Dostęp do kolekcji Life Sciences 2016 czasopism Oxford University Press

Szanowni Czytelnicy! Od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 uruchomiony został dostęp do kolekcji Life Sciences 2016 czasopism Oxford University Press. Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać z terminali Instytutu […]

Baza PsycARTICLES® w zasobach Biblioteki Instytutu Nenckiego

      PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological […]

IBUK – wybrana kolekcja już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że od dn. 5 grudnia 2014 r.  Biblioteka Instytutu włączyła do swych zbiorów elektronicznych kolekcję książek (56 tytułów) na platformie IBUK Libra, należącej do Wydawnictwa Naukowego PWN. […]

Strona główna

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego została założona w roku 1918 wraz z powstaniem Instytutu. Biblioteka Centralna mieściła się w gmachu Instytutu przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. W skład jej wchodziły ponadto księgozbiory: Biblioteki Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach; Biblioteki Stacji Morskiej w Helu; Biblioteki Zakładu Biometrii w W-wie; Biblioteki Stacji Biologicznej w Pińsku.

We wrześniu 1939 r. zbiory Biblioteki Centralnej zostały całkowicie zniszczone, zbiory zaś Stacji badawczych zostały przejęte przez placówki niemieckie lub uległy całkowitemu rozproszeniu. Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy Instytutu i jego Biblioteki. Do 1954 roku siedzibą Instytutu i Biblioteki była Łódź. Obecnie Biblioteka mieści się w Warszawie, w siedzibie Instytutu przy ul. Pasteura 3. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy „Horizon”.

Ponadto Biblioteka należy do Konsorcjów, które oferują dostęp on-line do czasopism następujacych wydawców: Elsevier, Springer Verlag, Wiley-Blackwell oraz baz firmy EBSCO i ISI Web of Knowledge.

Czytelnia. Fot. Anna Mirgos

Kategorie posiadanych zbiorów: wydawnictwa zwarte, czasopisma, mikrofilmy, stare druki. Księgozbiór Biblioteki obejmuje zbiór druków zwartych liczący 25.035 tomów, w tym kolekcja prac doktorskich i habilitacyjnych obejmująca 411 prac. Bieżąco do Biblioteki wpływa ok. 130 tytułów czasopism, w tym z prenumeraty zagranicznej 67 tytułów. Ogólnie zbiór czasopism obejmuje 1483 tytuły i liczy 48.350 tomów. Biblioteka prowadzi wymianę czasopisma wydawanego przez Instytut z 26 kontrahentami, w tym z 21 kontrahentami zagranicznymi. Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: Biologia komórki, Biologia molekularna, Biochemia, Etologia, Neurobiologia, Psychofizjologia.