Kontakt

ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa tel: (+48) 22-58-92-218      e-mail: bibl@nencki.gov.pl

Krótko o rcin

RCIN to ogólnodostępne, ponadregionalne i multidyscyplinarne Repozytorium Cyfrowe, w którym zgromadzono zdigitalizowane materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz materiały stanowiące polskie piśmiennicze dziedzictwo kulturowe. Pochodzą one  ze zbiorów 16  polskich instytutów naukowych oraz ich […]

Publikacje pracowników Instytutu

W tym miejscu znajdą Państwo spisy publikacji pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN za lata 2006-2016.

Baza PsycARTICLES® w zasobach Biblioteki Instytutu Nenckiego

      PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological […]

IBUK – wybrana kolekcja już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że od dn. 5 grudnia 2014 r.  Biblioteka Instytutu włączyła do swych zbiorów elektronicznych kolekcję książek (56 tytułów) na platformie IBUK Libra, należącej do Wydawnictwa Naukowego PWN. […]

Journal of Visualized Experiments (JoVE) od 2016 r. – dostęp do 13 sekcji

Z przyjemnością informujemy, że od 10.11.2016 r.  dostęp do Journal of Visualized Experiments (JoVE) http://www.jove.com  w ramach naszej subskrypcji obejmuje 13 sekcji: JoVE Journal : Biology, Neuroscience, Medicine, Genetics, Cancer […]

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego została założona w roku 1918 wraz z powstaniem Instytutu. Biblioteka Centralna mieściła się w gmachu Instytutu przy ul. Śniadeckich 8 w Warszawie. W skład jej wchodziły ponadto księgozbiory: Biblioteki Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach; Biblioteki Stacji Morskiej w Helu; Biblioteki Zakładu Biometrii w Warszawie; Biblioteki Stacji Biologicznej w Pińsku.

We wrześniu 1939 r. zbiory Biblioteki Centralnej zostały całkowicie zniszczone, zbiory zaś Stacji badawczych zostały przejęte przez placówki niemieckie lub uległy całkowitemu rozproszeniu. Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy Instytutu i jego Biblioteki. Do 1954 roku siedzibą Instytutu i Biblioteki była Łódź. Obecnie Biblioteka mieści się w Warszawie, w siedzibie Instytutu przy ul. Pasteura 3. Od 1997 roku Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Porozumienia Bibliotek Warszawskich, które wprowadzają biblioteczny system komputerowy „Horizon”.

Ponadto Biblioteka należy do Konsorcjów, które oferują dostęp on-line do czasopism wydawców: Elsevier, Springer Verlag, Wiley oraz baz firmy EBSCO i ISI Web of Knowledge.

Czytelnia

Kategorie posiadanych zbiorów: wydawnictwa zwarte, czasopisma, mikrofilmy, stare druki. Księgozbiór Biblioteki obejmuje zbiór druków zwartych liczący ponad 24 000 tomów, w tym kolekcja prac doktorskich i habilitacyjnych obejmująca 620 prac. Bieżąco do Biblioteki wpływa 55 tytułów czasopism, w tym z prenumeraty zagranicznej 42 tytuły. Ogólnie zbiór czasopism obejmuje 1486 tytułów i liczy 50 526 tomów. Biblioteka prowadzi wymianę czasopisma wydawanego przez Instytut z 9 kontrahentami, w tym z 8 kontrahentami zagranicznymi. Obecnie profil księgozbioru oraz specjalizacja zbiorów dotyczą takich dziedzin jak: Biologia komórki, Biologia molekularna, Biochemia, Etologia, Neurobiologia, Psychofizjologia.