AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki Ovid DS

Dostęp do Ovid DS ze strony e-Zbiory: https://nenckiinstitute.ovidds.com/

Zapraszamy do testowania wyszukiwarki czasopism i książek EBSCO Full Text Finder (dawniej A-Z)

Dostęp do Full Text Finder ze strony e-Zbiory: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s1024823&groupid=main&profile=pfi

Dostęp testowy do kolekcji czasopism Cambridge University Press

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie CUP Journals, do której prowadzi poniższy link: https://www.cambridge.org/core/ Dostęp będzie aktywny do końca lipca.

Dostęp testowy do kolekcji czasopism Oxford University Press

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie OUP Journals, do której prowadzi poniższy link: https://academic.oup.com/journals/ Test zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1996. Dostęp będzie aktywny do 26 sierpnia.

Pełny dostęp do JoVE

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że od 15.04.2019 uruchomiono pełny dostęp do JoVE na terenie naszego Instytutu.Dostęp obejmuje Video Journal, jak i Science Education (z wyłączeniem działu Physics).Zapraszamy do korzystania!

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

          Biblioteka Instytutu rozpoczęła 1 sierpnia 2018 r.,  realizację projektu  "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych"  (OZwRCIN). Jego realizacja przewidziana jest na okres trzech lat. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  E-administracja i otwarty rząd, działanie  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administra

Kolekcja książek Elsevier

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o  pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.Książki są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem wieczystego dostępu krajowego.Link do tego zasobu to: http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/subscribed, przy czym zwracamy uwagę, że wymienione z tytułów serie książkowe nie są dostępne w całości a w

Baza PsycARTICLES® w zasobach Biblioteki Instytutu Nenckiego

      PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do d

IBUK – wybrana kolekcja już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że od dn. 5 grudnia 2014 r.  Biblioteka Instytutu włączyła do swych zbiorów elektronicznych kolekcję książek (56 tytułów) na platformie IBUK Libra, należącej do Wydawnictwa Naukowego PWN. Dostęp : http://libra.ibuk.pl/ IBUK istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz - dla zainteresowanych - inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN.Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem (po utworzeniu konta i zalogowaniu się). Dost

Web of Science – dostęp do pełnych zasobów

Od 1. stycznia 2014 roku posiadamy pełny dostęp do następujących zasobów platformy Web of Science (dawniej Web of Knowledge): Journal Citation Reports (Impact Factor) Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) BIOSIS Citation IndexSM (1926-present) Current Contents Connect® (1998-present) Data Citation IndexSM (1900-present) Derwent Innovations IndexSM (1963-present) MEDLINE® (1950-present) Zoological Record® (1864-present)