AKTUALNOŚCI

Do 2 listopada 2019 r. otrzymaliśmy możliwość testowania pełnej bazy czasopism z dziedziny neurobiologii wydawnictwa Wolters Kluwer (głównie Lippincott Williams & Wilkins, Inc.). Wejście do wyszukiwarki Ovid pod adresem: http://ovidsp.ovid.com/autologin.html Spis dostępnych tytułów do pobrania (arkusz xlsx).

Czasopisma medyczne Taylor & Francis (Informa Healthcare) 2020 – dostęp testowy

Wydawnictwo Taylor & Francis udostępniło dla Instytutu Nenckiego dostęp testowy do pakietów czasopism Expert Review, Expert Opinions, Mental Health & Social Care, Sport, Leisure & Tourism. Dostęp będzie aktywny od 2 września do 1 października 2019 r. Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com/ oraz wybór poszczególnego zakresu dziedzinowego, a także z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism. Subskrypcja testowa pozwala na uzyskanie dostępu do bieżących wy

Zapraszamy do testowania multiwyszukiwarki Ovid DS

Dostęp do Ovid DS ze strony e-Zbiory: https://nenckiinstitute.ovidds.com/

Zapraszamy do testowania wyszukiwarki czasopism i książek EBSCO Full Text Finder (dawniej A-Z)

Dostęp do Full Text Finder ze strony e-Zbiory: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s1024823&groupid=main&profile=pfi

Dostęp testowy do kolekcji czasopism Cambridge University Press

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie CUP Journals, do której prowadzi poniższy link: https://www.cambridge.org/core/ Dostęp będzie aktywny do końca lipca.

Pełny dostęp do JoVE

Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że od 15.04.2019 uruchomiono pełny dostęp do JoVE na terenie naszego Instytutu.Dostęp obejmuje Video Journal, jak i Science Education (z wyłączeniem działu Physics).Zapraszamy do korzystania!

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

          Biblioteka Instytutu rozpoczęła 1 sierpnia 2018 r.,  realizację projektu  "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych"  (OZwRCIN). Jego realizacja przewidziana jest na okres trzech lat. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,  E-administracja i otwarty rząd, działanie  2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administra

Kolekcja książek Elsevier

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o  pakiet książek zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych oraz poradników (handbooks) z lat 2011-2015.Książki są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem wieczystego dostępu krajowego.Link do tego zasobu to: http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/a/subscribed, przy czym zwracamy uwagę, że wymienione z tytułów serie książkowe nie są dostępne w całości a w

Baza PsycARTICLES® w zasobach Biblioteki Instytutu Nenckiego

      PsycARTICLES jest uznanym źródłem pełnotekstowym artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Baza zawiera ponad 199,130 pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.  Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do d

IBUK – wybrana kolekcja już dostępna

Z przyjemnością informujemy, że od dn. 5 grudnia 2014 r.  Biblioteka Instytutu włączyła do swych zbiorów elektronicznych kolekcję książek (56 tytułów) na platformie IBUK Libra, należącej do Wydawnictwa Naukowego PWN. Dostęp : http://libra.ibuk.pl/ IBUK istnieje od 2007 roku. Platforma udostępnia publikacje w wersji elektronicznej oraz - dla zainteresowanych - inne zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN.Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem (po utworzeniu konta i zalogowaniu się). Dost