Dostęp do kolekcji Life Sciences 2016 czasopism Oxford University Press

Szanowni Czytelnicy!

Od 13 stycznia do 31 grudnia 2016 uruchomiony został dostęp do kolekcji Life Sciences 2016 czasopism Oxford University Press.

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać z terminali Instytutu na stronie OUP Journals, do której prowadzi poniższy link:

http://www.oxfordjournals.org