Dostęp testowy do kolekcji czasopism Cambridge University Press

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie CUP Journals, do której prowadzi poniższy link:

https://www.cambridge.org/core/

Dostęp będzie aktywny do końca lipca.