Dostęp testowy do kolekcji czasopism Oxford University Press

Dostęp do czasopism pełnotekstowych można uzyskać na stronie OUP Journals, do której prowadzi poniższy link:

https://academic.oup.com/journals/

Test zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1996.

Dostęp będzie aktywny do 26 sierpnia.