Czasopisma (online)

Lista czasopism prenumerowanych  – aktualna lista czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Instytutu.

Wirtualna Biblioteka Nauki – ICM  – Program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasoby licencyjne wydawnictw : Elsevier, Springer, Wiley ; czasopism : Nature i Science oraz baz EBSCO, SCOPUS i Web of Knowledge,  dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.

EBSCOHOST– platforma firmy EBSCO obejmująca 12 baz zawierająca pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism. Są to m.in. bazy :

  • Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa ( nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne, itp.) obejmująca ponad 7 tys. czasopism pełnotekstowych oraz opisy i abstrakty artykułów z ponad 11 tys. czasopism.
  • Agricola –  zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych publikacji z dziedziny nauk rolniczych i pokrewnych (biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska, itp.).
  • Green FILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełne teksty ok. 5.500 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie.
  • Health Source / Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia,  medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, itp.
  • Health Source / Nursing Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych (głównie  pielęgniarstwa i ochrony zdrowia)
  • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINER, AIDSLINER, BIOETHICSLINER oraz HealthSTARR.
  • Newspaper Source – oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim m.in. USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych.

Dostęp do czasopism poszczególnych wydawców :

Science Direct – platforma wydawnictwa Elsevier  (lub dostęp z serwera ICM – ICM/Elsevier)

SpringerLink – platforma wydawnictwa Springer (lub dostęp z serwera ICM – ICM/Springer)

Wiley Online Library – platforma Wiley-Blackwell

Open Access Journals Search Engine (OAJSE) – interdyscyplinarna baza rejestrująca recenzowane czasopisma open access z całego świata

DeGruyter Open DeGruyter Open – platforma wydawcy umożliwia bezpłatny dostęp do ponad 420 czasopism

Hindawi – serwis komercyjnego wydawcy publikującego ponad 600 czasopism open access z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych

Karger Journals – czasopisma wydawnictwa Karger

ACS Publications – czasopisma wydawane przez American Chemical Society

Oxford University Press seria Life Sciences  – kolekcja Life Sciences 2016 czasopism Oxford University Press

Taylor & Francis Online – kolekcje Psychology i Medical Library

The Journal of Visualized Experiments (JoVE) – czasopismo w formacie video, wyd. MYJoVE Corporation (JoVE Journal : Biology, Neuroscience, Medicine, Genetics, Cancer Research, Biochemistry, Immunolgy and Infection oraz JoVE Science Education : Advanced Biology )

Inne zasoby czasopism online :

Free Medical Journals

High Wire

Lista “regensburska” – Elektroniczna Biblioteka Czasopism utworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Regensburgu.  Oferuje szybki, uporządkowany i jednolity dostęp do ponad 70 tys. pełnotekstowych czasopism naukowych, w tym wielu w wolnym dostępie.

ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

Wybrane czasopisma :

Nature

Science

Acta Biochimica Polonica

Acta Neurobiologiae Experimentalis

Acta Protozoologica

Acta Protozoologica (1996-2006)

Kosmos