Web of Science – dostęp do pełnych zasobów

Od 1. stycznia 2014 roku posiadamy pełny dostęp do następujących zasobów platformy Web of Science (dawniej Web of Knowledge):
Journal Citation Reports (Impact Factor)
Web of ScienceTM Core Collection (1945-present)
BIOSIS Citation IndexSM (1926-present)
Current Contents Connect® (1998-present)
Data Citation IndexSM (1900-present)
Derwent Innovations IndexSM (1963-present)
MEDLINE® (1950-present)
Zoological Record® (1864-present)